Kontakt

PLUTOS COMPANY, s.r.o.
Východná 6968/26
911 08   Trenčín
IČO: 45373841
IČ DPH: SK2022963239
(sme platcami DPH)
Zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 22603/R

Kontakt
Kontakt

tel: 0911512484

Back to top