Kontakt

PLUTOS COMPANY, s.r.o.
Východná 6968/26
911 08   Trenčín
IČO: 45373841
IČ DPH: SK2022963239
(sme platcami DPH)
Zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 22603/R

PLUTOS COMPANY 200px
mail

tel: 0911512484

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08, email: tn@soi.sk

Back to top